Nieuwe regels btw-vrijstelling (para) medische diensten vanaf 1 januari

Nieuwsbrief

Sedert 1 januari 2016 werd reeds een aanpassing doorgevoerd op btw-vlak omtrent de behandelingen en ingrepen met een esthetisch karakter. Wegens klachten van verschillende instanties en organisaties omtrent discriminatie werd deze regeling opnieuw tegen het licht gehouden.

In 2020 werd daarom beslist niet langer enkel rekening te houden met de aard van de handeling, maar ook met de hoedanigheid van de beoefenaar. Eens deze beoefenaar voldeed aan de vereisten, konden bijgevolg alle handelingen buiten het btw-toepassingsgebied gecatalogeerd worden. Volgend jaar valt het onderscheid tussen de zorgverleners weg en kan iedere zorgverstrekker van de btw-vrijstelling genieten. Hierbij denken we dan vooral aan de niet-erkende en niet gereglementeerde paramedische beroepen.

Centraal bij de nieuwe regeling staat vanaf nu dan ook het therapeutisch doel van de handeling. Eens hieraan voldaan, valt men zoals in het verleden onder de btw-vrijstelling. Keerzijde van de medaille is natuurlijk dat een aantal van de handelingen die tot op heden vrijgesteld waren, omdat ze werden uitgevoerd in het kader van de hoedanigheid van de beoefenaar, nu opeens wel onderworpen worden aan BTW.

Enkele praktische voorbeelden zijn:

-opmaken van een medisch verslag voor een (levens)verzekeringsinstelling

-bleken van tanden door een tandarts

-vroedvrouw die babymassage geeft

-een kinesist die diensten van personal coaching verstrekt

-opmaken van medische deskundigenrapport

-…

In het geval deze prestaties worden uitgeoefend volgt er dus de verplichting om een BTW nummer te activeren bij de bevoegde diensten. Wanneer deze prestaties op relatief kleine schaal worden uitgeoefend kan men echter, indien gewenst, nog steeds handelen zonder BTW. Hiervoor mogen deze niet-therapeutische prestaties het jaartotaal van 25.000 euro echter niet overschrijden. In het ander geval, bij het overschrijden van de grens, zal de beroepsbeoefenaar vanaf 01/01/2022 verplicht zijn om BTW-aangiftes in te dienen. Daarnaast zullen er ook gevallen zijn waarbij de prestaties nu veelal met BTW worden aangerekend en vanaf 01/01/2022 vrijgesteld zullen worden. Welke prestaties nu precies als therapeutisch of niet-therapeutisch aanzien zullen worden, is op heden nog geen volledige zekerheid rond…

Verschillende beroepsorganisaties zijn momenteel nog druk aan het overleggen met het BTW hoofdbestuur om dit voor u uit te klaren. Definitieve wetteksten en verduidelijkende circulaires worden verwacht in de loop van de maand december dit jaar.

Mocht u rond dit thema nog vragen hebben of nood aan meer specifieke informatie, contacteer dan zeker uw dossierbeheerder.

 

Kantoor Atexio

KANTOOR KORTRIJK
Koning Leopold I straat 22
8500 Kortrijk
tel: +32 56 20 11 30fax: +32 56 22 81 37email: info@kantooratexio.be
KANTOOR WAREGEM
Guido Gezellestraat 4
8790 Waregem
tel: +32 56 60 07 75fax: +32 56 60 82 57email: info@kantooratexio.be
KANTOOR ANZEGEM
Pastoor Verrieststraat 105a
8570 Ingooigem
KANTOOR KLUISBERGEN
Hoogweg 19
9690 Kluisbergen
ottie
© 20212022 Kantoor ATEXIO All rights reserved.
crossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram
X