Is uw bedrijfsvoorheffing correct berekend en tijdig betaald?

juli 17, 2023

Bedrijfsleiders zijn verplicht bedrijfsvoorheffing om bezoldigingen en toegekende voordelen aan te geven en te betalen. Doen ze dat niet, dan riskeert hun onderneming een boete of zelfs een belastingverhoging. De fiscus kondigde eind juni een nieuwe controleactie aan. Adsolut Bedrijfsleidersloon is uw beste garantie op een correcte berekening en aangifte van de bedrijfsvoorheffing.

De bedrijfsvoorheffing is een voorschot op de definitieve inkomstenbelasting. Het bedrag wordt maandelijks door de werkgever op het belastbare loon ingehouden. Ook op het loon van bedrijfsleiders moet een bedrijfsvoorheffing ingehouden en aangegeven worden. In de praktijk gebeurt dat echter niet altijd even stipt, of soms zelfs helemaal niet.

Loon en bedrijfsvoorheffing voor zelfstandigen

Het staat zelfstandige bedrijfsleiders vrij om hun loon wekelijks, maandelijks, trimestrieel of volgens een andere frequentie uit te betalen. De bedrijfsvoorheffing volgt diezelfde frequentie. Wie zich maandelijks een bezoldiging uitbetaalt, zal ook maandelijks – vóór de 15de van de maand die volgt op de toekenning van de bezoldiging – bedrijfsvoorheffing moeten doorstorten aan de fiscus. Voordelen van alle aard, zoals een bedrijfswagen, worden ook beschouwd als een beroepsinkomen en volgen dus hetzelfde principe.

Let op, de bedrijfsvoorheffing is niet te verwarren met de voorafbetalingen die zelfstandigen periodiek kunnen doen om belastingvermeerdering te vermijden. Over dit topic leest u hier meer.

Strenge controleacties op correcte aangifte en betaling bedrijfsvoorheffing

Sommige bedrijfsleiders geven hun lonen en voordelen van alle aard niet (of niet volledig) aan. Of men geeft lonen en voordelen in één keer aan op het einde van het jaar, hoewel ze maandelijks of trimestrieel toegekend worden. Dat is in strijd met de wet, zegt de fiscus, en dus komen er controleacties. Het doel is ondernemingen te sensibiliseren en aan te zetten om hun verplichtingen rond de bedrijfsvoorheffing correct na te leven vanaf het inkomstenjaar 2023.

Sancties bij foutieve inhouding bedrijfsvoorheffing

Aan de betrokken onderneming kunnen nalatigheidsinteresten (tussen de 4% en 10%), administratieve boetes en eventueel ook belastingverhogingen worden opgelegd. Maar ook de bedrijfsleider wordt geviseerd, want de niet-ingehouden bedrijfsvoorheffing wordt door de fiscus automatisch beschouwd als een voordeel van alle aard.

Bedrijfsvoorheffing berekenen met Adsolut Bedrijfsleidersloon

Hoeveel bedrijfsvoorheffing moet u precies inhouden? Wanneer moet u betalen? En hoe zit het met uw voordelen van alle aard? Adsolut Bedrijfsleidersloon is een complete en handige rekentool voor accountants, naadloos geïntegreerd in Adsolut Boekhouding. Met één klik genereert u loonbrieven en betalingsuitnodigingen voor de bedrijfsvoorheffing. U kunt ze daarna, indien gewenst, vanuit de tool per mail aan de klant bezorgen.

Nog meer voordelen van Adsolut Bedrijfsleidersloon:

Complete salarisberekening en -administratie in een tool

Alle gegevens en documenten centraal (volgens geldende GDPR-normen)

Intuïtieve en eenvoudige interface

Snelle simulaties

Bulkverwerking van meerdere dossier met een druk op de knop

Ontdek Adsolut Bedrijfsleidersloon

KANTOOR KORTRIJK
Koning Leopold I straat 22
8500 Kortrijk
tel: +32 56 20 11 30fax: +32 56 22 81 37email: info@kantooratexio.be
KANTOOR WAREGEM
Guido Gezellestraat 4
8790 Waregem
tel: +32 56 60 07 75fax: +32 56 60 82 57email: info@kantooratexio.be
KANTOOR ANZEGEM
Pastoor Verrieststraat 105a
8570 Ingooigem
KANTOOR KLUISBERGEN
Hoogweg 19
9690 Kluisbergen
ottie
© 20232024 Kantoor ATEXIO All rights reserved.
crossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram
X