Uitbreiding flexi-jobsectoren vanaf 2024

november 7, 2023

In het najaar bereikte de federale regering een akkoord over de begroting voor 2024. In dit akkoord staat onder meer de maatregel vermeld dat vanaf 1 januari 2024 flexi-jobs worden uitgebreid naar twaalf nieuwe sectoren.

Met deze maatregel wil de federale regering het personeelstekort in deze sectoren aanpakken, waarbij werkgevers extra personeel op een flexibele manier kunnen inzetten. Door deze uitbreiding worden flexi-jobs, naast de tien huidige sectoren, ook mogelijk worden in de volgende sectoren: onderwijs, kinderopvang, publieke sport- en cultuursector, land- en tuinbouw, bussen en autocars, autosector, voedingsindustrie, uitvaartsector, verhuissector, rijscholen, eventsector en immo-sector.

Sterkere sociale bescherming

Het vastgelegde minimumloon voor een flexi-jobber is vandaag 11,81 euro per uur. Dit bedrag zal voortaan per sector geregeld worden, en dus ook per sector verschillen.

Voor flexwerk zal het barema gelden dat voor gewone werknemers in de sector van toepassing is. Een flexi-jobber zal iets meer kunnen verdienen. Voor de horeca - de sector met de meeste flexi-jobbers - geldt een uitzondering. In deze sector blijft het minimumloon voor een flexi-jobber 11,81 euro per uur.

Werkgeversbijdrage

De regering verhoogt de werkgeversbijdrage van 25% naar 28%.

Plafond

Per jaar geldt een plafond van circa 12.000 euro dat een flexi-jobber mag verdienen. Boven dit bedrag wordt hij belast op het saldo. Flexwerk mag minimaal 3 uur en maximaal 9 uur op één dag plaatsvinden. Voor gepensioneerden (ouder dan 65 jaar) komt er geen plafond: zij kunnen onbelast bijverdienen. Voor vroeggepensioneerden komt er wel een plafond, van 7.190 euro onbelast bijverdienen per jaar.

Wie kan starten met een flexi-job?

Om als flexi-jobber aan de slag te gaan, moet men gepensioneerd zijn of minstens 4/5de werken. Nieuw: wie overschakelt van een voltijdse baan naar een 4/5de tewerkstelling, moet voortaan een half jaar wachten vooraleer men als flexi-jobber aan de slag kan.

Deze informatie blijft onder voorbehoud tot alle wetteksten gepubliceerd zijn.

KANTOOR KORTRIJK
Koning Leopold I straat 22
8500 Kortrijk
tel: +32 56 20 11 30fax: +32 56 22 81 37email: info@kantooratexio.be
KANTOOR WAREGEM
Guido Gezellestraat 4
8790 Waregem
tel: +32 56 60 07 75fax: +32 56 60 82 57email: info@kantooratexio.be
KANTOOR ANZEGEM
Pastoor Verrieststraat 105a
8570 Ingooigem
KANTOOR KLUISBERGEN
Hoogweg 19
9690 Kluisbergen
ottie
© 20232024 Kantoor ATEXIO All rights reserved.
crossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram
X